Seasunliners Sorø
Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Klub Email: lone.ansbjerg@gmail.com
Tlf. 28152035


Klub Information


Seasunliners
Om Linedance
 

 

Emne MENU
  Hvad er line dance?
  Historie og baggrund
  Hvorfor gå til line dance
  Line dance trin og teknik
  Etikette på dansegulvet
  Musikken til line dance
  Dansebeskrivelse
   
   

 
 
 

 

Generalforsamling referat 2020
Referat af generalforsamlingen i Seasunliners tirsdag den 25. februar 2020

 

Der var 21 medlemmer til stede. Lone A. bød velkommen til generalforsamlingen.
Lone C. meldte sig som dirigent og blev valg til posten.
Valg af referent: Mai-Britt Mejlby.
Formandens beretning:
Det har været et stille år uden de store forandringer. Vi har slået beg. og beg.+ om onsdagen sammen, da der var et markant frafald. På nuværende tidspunkt er der 7 dansere tilbage og det får os til at tænke over klubbens hold og hvad der kan gøres bedre.
Vi er mange der tager ud til forskellige arrangementer. Valget af danse i vores klub, er godt repræsenteret ved disse arrangementer, så klubben er godt med.
Af nye tiltag i klubben kan nævnes et nyt begynderhold om tirsdagen og det kører fantastisk. Danserne rykker sig, så ingen er i tvivl om, at de er klar til letøvet i den nye sæson.
Bestyrelsen har besluttet at lukke onsdagsholdet i den nye sæson. Vi håber at de dansere der er på dette hold, vil rykke op og gå med på letøvet. Holdet fortsætter indtil maj 2020.
Vi får en ny instruktør på vores letøvet hold (Liselotte Ø. Rasmussen fra Sandved). Hun er en dygtig danser og instruktør og danser både country og non country. Hun danser og har undervist på alle niveauer, men mest på beg. og letøvet hos sig selv i Sandved. Hun vil passe fint ind og har gennemgået instruktørkursus. Hun er klar til august, når vi starter.
Håber af alle vil taget godt imod hende.
Det er desuden besluttet, at udvide bestyrelsen igen fra 3 til 5 medlemmer. Der skal derfor vælges 5 personer til den nye bestyrelse.
Til sidst en tak til alle for den altid gode stemning, der findes på holdene og vi skal lige huske på at Seasunliners er en klub med både dans og socialt samvær.
Fremlæggelse af revideret regnskab: Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Fastsættelse af kontingent:
Kontingent på 100,- kr. pr. år fastholdes.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Formand Lone A. – var på valg og modtog genvalg.
Sekretær Mai-Britt M. – var på valg og modtog genvalg.
Kasserer Lene L. beg. har valgt at trække sig fra bestyrelsen, så der skal vælges anden.
Da bestyrelsen skal udvides er følgende 3 personer blevet enstemmigt valgt til bestyrelsen:
Betinna J. (B2) - Betina Jørgensen (B1) - Jette M.
Som suppleant blev Gitte fra beg. valgt.
Gert Trasbo blev genvalgt som intern revisor:
Jette M. kom med et opråb om, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden med oprydningen efter dans, så det ikke altid er de samme der gør det. Man skal selv medbringe kop til kaffe og hvis man låner af Værkerne, vasker man selv sin kop af.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand: Lone Ansbjerg
Kasserer: Bettina Jægenø
Sekretær: Mai-Britt Mejlby
Medlem: Jette Maltesen
Medlem: Betina Jørgensen og Suppleant: Gitte Olsen

Ref. Mai-Britt Mejlby 29.2.2020

 
0