Seasunliners Sorø
Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Klub Email: lone.ansbjerg@gmail.com
Tlf. 28152035


Klub Information


Seasunliners
Om Linedance
 

 

Emne MENU
  Hvad er line dance?
  Historie og baggrund
  Hvorfor gå til line dance
  Line dance trin og teknik
  Etikette på dansegulvet
  Musikken til line dance
  Dansebeskrivelse
   
   

 
 
 

 

Generalforsamling 2020
Tirsdag den 25. Februar 2020 kl. 18,30-21,30

 

Så er det tid til generalforsamling i klubben igen, vedhæfter den forløbige dagsorden.
vi kommer til at mangle en i bestyrelsen så tænk over om det skulle være dig og meld tilbage, og hvis i har noget til indkommende forslag så send det gerne til mig da den færdige dagsorden sendes om 14 dage

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte, aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.
Hver person har kun en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og består p.t. af følgende:
Lone Ansbjerg er på valg/modtager genvalg
Mai-Britt Mejlby er på valg/modtager genvalg
Lene Larsen er ikke på valg - men trækker sig fra bestyrelsen, der ønskes et nyt medlem til bestyrelsen
Pia Hjort Nielsen, suppleant - Er på valg

Såfremt du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan du sende dem til på mail til
lone.ansbjerg@gmail.com

Med venlig hilsen
Lone Ansbjerg
Formand/Bestyrelsen


 
3.233.215.231